Announcement  Announcement

Upgrade for Building approval Application (ABCi)

TCP Planing Permission data can be now retrive for application of  building approval ,User may just enter TCP application ID to retrive their information during application of Building Approval. (Applicable for EKP data starting 2019 only).

 

Upgrade of this feature ease applicant on form filling for buidling     approval application (ABCi)

 

Penambahbaikan bagi perkhidmatan Kemajuan Bangunan       (ABCi)

Data terkini bagi permohonan Planing Permission dapat diperolehi dengan memasukan ID permohonan yang telah di luluskan oleh     TCP semasa membuat permohonan Kemajuaan bangunan di        ABCi. (Data EKP bagi tahun 2019 sahaja). 

 

Penambahbaikan ini bertujuan untuk memudahkan permohon        dalam pengisian borang Kemajuan Bangunan (ABCi).

 

Announcement

E-darussalam Account E-Darussalam Account

Not yet a member? You will need an E-Darussalam account to use the OneBiz.

Register for E-darussalam account here

Existing Registration I already have an existing Registration or Licence ...