Announcement  Announcement

Akta Hiburan Awam (Penggal 181)

Jabatan Tenaga Dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri memaklumkan kepada
pihak awam bahawa tempat bagi permohonan Pameran Perdagangan di bawah Bab 2

Kategori (n) dari Akta Hiburan Awam (Penggal 181) telah pun bertukar alih daripada
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan
Perlancongan kepada Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri.

Peralihan ini berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2016.

Untuk makluman orang ramai, pameran perdagangan yang mengandungi pertunjukkan,
iklan atau penjualan barangan hasil industri atau bahan-bahan lain dalam bawah Bab 2
Kategori (n) dari Akta Hiburan Awam (Penggal 181) adalah termasuk seperitimana
berikut:-

  • Ekspo perdagangan dari dalam dan luar negeri;
  • Pertunjukkan/jerayawara yang berkaitan dengan perdagangan
    (e.g.: kereta, hartanah, travel fair);
  • Garage sale/Car boot sale;
  • Ekspo perkahwinan;
  • Dan lain-lain

Untuk Keterangan Lanjut Sila dial talian 123

Announcement

NAM Membership E-Darussalam Membership

Not yet a member? You will need an E-Darussalam membership to use the Business Licensing System.

Register for e-darussalam account here

Existing Registration I already have an existing Registration or Licence ...